ОБАВЕШТЕЊЕ – ВАНРЕДНО СТАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВАНРЕДНО СТАЊЕ

Поштовани чланови Снукер савеза Србије, такмичари и играчи, 

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис Председника Републике, донела је Уредбу о мерама за време ванредног стања, 05 Број: 110-2515/2020 од 15. марта 2020. године, којом је између осталог прописано:

„Забрањује се сазивање и одржавање зборова и свих других окупљања грађана на отвореном простору.

У затвореном простору забрањују се сва окупљања (спортске, културне и друге манифестације) осим окупљања која су од посебног интереса за рад и функционисање државних органа и служби, за чије одржавање посебно одобрење, у складу са овом одлуком, издаје министар унутрашњих послова.“

Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19, а следствено горе цитираном, на територији Републике Србије није дозвољено обављање спортских активности (тренинга, утакмица, мечева, трка и сл.) у затвореним објектима (фискултурним салама, халама, теретанама, спортским центрима, заводима надлежним за спорт и сл.) и на отвореним спортским објектима (стадионима, регатним стазама, трим и бициклистичким стазама и сл.) док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији Републике Србије.

С тога, Снукер савез Србије обавезује своје чланове да се придржавају горе наведених мера.

За све додатне информације обратити се мејлом на адресу:
[email protected]

Управа Снукер савеза Србије