Контакт

Контактирајте нас

Снукер савез Србије

Адреса: Устаничка 194, 11000 Београд

Имејл: [email protected]

Телефон: 011/ 406 90 47

ПИБ: 109813161

МАТИЧНИ БРОЈ: 28701322

ДИНАРСКИ РАЧУН: 330-0000004016887-29

Телефон: 011/ 406 90 47