Јуниори

Преглед догађаја по годинама

Такмичарска сезона 2019/20.

Назив догађајаКатегоријаДатум одржавањаШема турнира
ПРВИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ДРУГИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ТРЕЋИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ЧЕТВРТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ПЕТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ШЕСТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
СЕДМИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај