Јуниори

Преглед догађаја по годинама

Такмичарска сезона 2019/20.

Назив догађајаКатегоријаДатум одржавањаШема турнира
ПРВИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ДРУГИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ТРЕЋИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ЧЕТВРТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ПЕТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
ШЕСТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај
СЕДМИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИпогледај

Такмичарска сезона 2020/21

Назив догађајаКатегоријаДатум одржавањаШема турнира
ПРВИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИ26-27.09.2020.погледај
ДРУГИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИ24-25.10.2020.погледај
ТРЕЋИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИ28-29.11.2020.погледај
ЧЕТВРТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИ06-07.02.2021.погледај
ПЕТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИ21.02.2021.погледај
ШЕСТИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИ28.03.2021.погледај
СЕДМИ РАНГИРНИ ТУРНИРЈУНИОРИ